Day: March 31, 2016

Day 29 : i am am i

who i am? i am silent, i smile, i smoke, who am i who i am. i am lost, i laugh, i live, who am i who i am. i am formless, i roll, i think, i smell, i hear, who am i who i am. i am unsettled, i wait, i sit, i enjoy, […]

Read more